Ostoskärry, jonka sisällä lentokone, maapallo ja omakotitalo.

Ta reda på ditt koldioxidavtryck med det förnyade livsstilstestet och få konkreta råd hur du själv kan spara klimat, pengar och tid. Nu med tips och en plan för en hållbar livsstil som passar just dig! 

Så fungerar livsstilstestet

1.

Testa ditt koldioxidavtryck med ett snabbtest

Hur vi lever, äter, rör oss och konsumerar påverkar klimatet. På gott och ont. Gör ett snabbtest för att se vilket slags fotavtryck du lämnar – det tar max 5 minuter! 

2.

Börja använda de tips som passar just dig

Snabbtestet ger dig skräddarsydda tips för att minska ditt koldioxidavtryck. Dessa tips sparar tid och pengar och förbättrar din livskvalitet. Du kan också filtrera tipsen, till exempel välja åtgärder som främjar hälsa eller sparar pengar. 

3.

Gör upp en plan och sätt i gång

Vi behöver inte passa in i en och samma mall, vi kan alla hitta vårt sätt att leva ett bra och hållbart liv. Sätt ihop din egen plan med små eller stora livsstilsförändringar och börja idag.

4.

Dina svar är viktiga

Information som samlas in från testresultat och användarnas planer används som stöd för beslutsfattandet och vid planeringen av smartare produkter. Svaren är helt anonyma och kan inte kopplas till respondentens identitet.

Livsstilstest goes Europe!

Det förnyade testet, som utvecklats utgående från Sitras livsstilstest, kommer att introduceras i åtta europeiska länder. Testet har utvecklats tillsammans med medborgarna för att göra det bättre. I Finland har Livsstilstestet redan gjorts mer än 1,4 miljoner gånger. 

Det nya testet finansieras av EU:s Horizon 2020-program, som stöder innovation för lösningar med genomslagskraft. Horizon 2020 är en del av EU:s program för grön utveckling. 

Använd det nya livsstilstestet eller sprid ordet!

Det förnyade Livsstilstestet är gratis att använda i skolor, på arbetsplatser eller var som helst! Du är också varmt välkommen att hjälpa oss sprida ordet! 

Vi berättar gärna mera om testet – kontakta oss på elamantapatesti@sitra.fi. 

Kontakta oss

Detta projekt har fått finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 enligt bidragsavtalet nr 101037342.

Vad handlar det om?